/
Usługi pomiaru 

Badania nieniszczące elementów ze stali nierdzewnej

Dział kontroli jakości 

Usługi pomiaru 

Zapewnienie jakości:

Celem działu kontroli jakości jest zapewnienie klienta, że dostarczony produkt będzie w 100% zgodny z jego zamówieniem, zarówno od strony jakościowej jak i dokumentacyjnej. Cały ten proces składa się z wielu etapów, zarówno przed produkcją, jak i po produkcji zamawianego elementu i dzieli się na:

 

Kontrola materiału na wejściu


każdy materiał dostarczany do firmy INVEST-TECH jest odbierany przez kontrolera jakości. Potwierdza on czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem, kontroluje wymiary oraz skład za pomocą spektrometru XRF . W tym momencie, uzyskuje on także swój indywidulany identyfikator, niezależny od numeru wytopu. Dzięki temu,  w trakcie całego procesu produkcji, istnieje pewność, że klient otrzymuje właściwy materiał. Przy przyjęciu następuje także sprawdzenie zgodności certyfikatu materiałowego, a całość jest wprowadzana do wewnętrznego systemu informatycznego, dzięki czemu istnieje możliwość doboru materiału, zgodnego ze specjalnymi wymogami klienta. Warto także zaznaczyć, że większość materiałów zamawianych przez firmę INVES-TECH, posiada w wymogach takie dopuszczenia jak AD 2000 Markblatt czy PED oraz jest atestowana zarówno według norm europejskich, jak i amerykańskich.

 

Dodatkowe badania materiału


 

W przypadku dodatkowych wymogów klienta, możliwe jest wykonanie następujących badań materiału:

 1. Badanie ultradźwiękowe, w laboratorium badań nieniszczących w Toruniu (komórka działu kontroli jakości), według ogólnie stosowanych norm (SEL 072, PN-EN 10160, PN-EN 10307, PN-EN 10308, PN-EN 11666) lub też innych specjalnych wymogów klienta. Szeroki zakres głowic ultradźwiękowych, pozwala na badanie metodą echa korpusu wyrobu płaskiego (rozwarstwienia) lub przeszukiwanie spoin (spawów) w celu wykrycia niezgodności.
 2. Badania wizualne – Badanie wizualne jest badaniem powierzchniowym pozwalającym wykrywać wady kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe oraz szczelinowe, także w miejscach trudnodostępnych przy zastosowaniu różnych urządzeń optycznych.
 3. Badania penetracyjne – Badanie penetracyjne należy do nieniszczących badań powierzchniowych. Umożliwia wykrywanie nieciągłości otwartych ku powierzchni, powierzchniowych płaskich, wąskoszczelinowych, pęknięć oraz nieciągłości przelotowych (nieszczelności).
 4. Badanie udarnościowe (metoda Charpy'ego, oraz inne badania wytrzymałościowe), według ogólnie stosowanych norm oraz z możliwością doboru zakresu temperatur
 5. Badanie radiograficzne, według ogólnie stosowanych norm, w szczególności dla spoin (wykrywanie niezgodnością dla elementów spawanych).

 

Kontrola w trakcie wdrażania i produkcji 


Dzięki zaawansowanym możliwościom kontroli jakości, jakie zapewnia maszyna pomiarowa, elementy produkowane za pomocą tokarek i frezarek CNC są kontrolowane już w trakcie przygotowania programów obróbki. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zanika ryzyko powstania odpadu w pierwszych etapach produkcji seryjnej. W zależności od ilości detali w partii, jak i wymogów klienta, dział kontroli jakości przeprowadza nawet do 100% pomiarów, dla detali w partii. Także podczas procesu produkcji, następuje przeniesienie oznaczeń materiałowych przez przeszkolonego pracownika, zgodnie z dopuszczeniem TÜV Rheinland.


 

Kompletacja dokumentów


Po zakończeniu produkcji oraz przygotowaniu elementów do wysyłki, dział kontroli jakości zakańcza proces zamówienia, poprzez wystawienie dokumentacji jakościowej. Po analizie procedur produkcyjnych zgodnych z ISO 9001, wystawiane są certyfikaty na wyprodukowany element, w postaci atestu 3.1 zgodnego z normą PN-EN 10204. W przypadku kołnierzy, istnieje także możliwość wystawienia certyfikatów zgodnych z dyrektywą PED czy AD Merkblatt (wymóg musi być zgłoszony przez klienta przed procesem produkcji). W przypadku elementów konstrukcyjnych istnieje także możliwość wystawiania deklaracji budowlanej, zgodnie z ustawą o prawie budowlanym oraz dyrektywie budowlanej.

Dział Kontroli Jakości w Invest-Tech

Dział Kontroli Jakości 

W Invest-Tech dbamy o wysoką jakość oferowanych przez nas produktów.
Zasoby działu kontroli jakości:

 

 1. Maszyna pomiarowa Zeiss Contura G2
  1. Sterowana numerycznie maszyna pomiarowa o zakresie pomiarowym 700x1000x600
  2. Głowica RDS osiągająca 20 736 przestrzennych pozycji kątowych, z krokiem 2,5° oraz zakresem ±115° w osi wychylnej. Dzięki trybowi CAA możliwy jest pomiar w każdej z tych pozycji bez dodatkowej kalibracji.
  3. Głowica VAST XXT umożliwiająca pomiar punktowy oraz skaning. Dokładność głowicy na poziomie 0,2μm oraz nacisk do 1 mN.
  4. Bogaty zakres trzpieni pomiarowych o średnicach kulki 1-5mm. Automatyczny magazynek.
  5. Systemy powtarzalnych mocowań, dla sprawdzanych elementów.
  6. Integracja z systemem informatycznych, w postaci rejestracji wyników pomiarów oraz zdjęć mierzonego elementu.

 

 1. Ręczny sprzęt pomiarowy – posiadamy duże zasoby ręcznego sprzętu pomiarowego w postaci suwmiarek, mikrometrów i czujników. Pozwalają one na pomiar liniowy w zakresie 0-1000mm, z dokładnością 10μm. Sprzęt jest katalogowany i sprawdzany na bieżąco, za równo przez dział kontroli jakości jak i niezależne laboratoria wzorcujące.

 

 1. Chropowatościomierz Mitutoyo SJ-210
  1. Przenośny chropowatościomierz wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD.
  2. Diamentowa końcówka pomiarowa o promieniu 2µm. Nacisk pomiarowy do 0,75 mN.
  3. Integracja z systemem informatycznym, w postaci rejestracji wyniku wraz z wykresem profilu pomiaru.

 

 1. Spektrometr rentgenowski 
  1. Przenośny spektrometr rentgenowski, pozwalający na szybką nieniszczącą analizę składu oraz identyfikacje gatunków stali nierdzewnej.
  2. Integracja z systemem informatycznym, w postaci rejestracji składu badanego materiału i zidentyfikowanego gatunku.

 

 1. Defektoskop ultradźwiękowy 
  1. Przenośne urządzenie do ultradźwiękowych badań nieniszczących, pozwala wykrywać wady w materiałach (rozwarstwienia i inne ubytki wewnętrzne) oraz połączeń spawanych.
  2. Szeroki zakres głowic, który pozwala w pełni dostosować się do wymogów konkretnie badanego materiału.
  3. Wyszkolony personel z uprawnieniami.

 

BADANIA WYKONYWANE SĄ PRZEZ PROFESJONALNY ZESPÓŁ MAJĄCY UPRAWNIENIA UT2, RT2, VT2, PT2 z zaawansowanymi szkoleniami producentów urządzeń.   

 

Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
uznania invest-tech
Copyright © 2021 Invest-Tech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
uznania invest-tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413. Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska